คำแปล proud แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ proud อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

proud แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. proud [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ภูมิใจในตนเอง
Synonym : self-respecting, self-reliant

2. proud [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทะนงตัว
Synonym : arrogant, haughty, conceited
คำที่เกี่ยวข้อง : หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does proud mean?
The meaning of proud .
1. proud [adjective]
Definition : feeling self-respect or pleasure in something by which you measure your self-worth
or being a reason for pride
ตัวอย่างประโยค
Proud parents.
Proud of his accomplishments.
A proud moment.
Proud to serve his country.
A proud name.
Proud princes.

2. proud [adjective]
Definition : having or displaying great dignity or nobility
Synonym : gallant, lofty, majestic
ตัวอย่างประโยค
A gallant pageant.
Lofty ships.
Majestic cities.
Proud alpine peaks.


ETdict.com, Copyright ©