คำแปล psychiatrist แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ psychiatrist อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

psychiatrist แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. psychiatrist [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จิตแพทย์
Synonym : analyst, therapist, shrink
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ชำนาญโรคจิต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does psychiatrist mean?
The meaning of psychiatrist .
1. psychiatrist [noun]
Definition : a physician who specializes in psychiatry
Synonym : head-shrinker, shrink


ETdict.com, Copyright ©