คำแปล psycho แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ psycho อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

psycho แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. psycho [prefix, อุปสรรค]
คำแปล/ความหมาย : ลมหายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : จิต, วิญญาณ

2. psycho [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่เป็นโรคประสาท
คำที่เกี่ยวข้อง : คนบ้า

3. psycho [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บ้า
Synonym : mad, crazy
คำที่เกี่ยวข้อง : สติไม่ดี

4. psycho [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คนโรคจิต
คำที่เกี่ยวข้อง : คนสติไม่ดี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does psycho mean?
The meaning of psycho .
1. psycho [noun]
Definition : a person afflicted with psychosis
Synonym : psychotic, psychotic person


ETdict.com, Copyright ©