คำแปล psychopath แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ psychopath อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

psychopath แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. psychopath [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโรคจิต
Synonym : lunatic, psychopathic personality


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does psychopath mean?
The meaning of psychopath .
1. psychopath [noun]
Definition : someone with a sociopathic personality
a person with an antisocial personality disorder (`psychopath' was once widely used but has now been superseded by `sociopath')
Synonym : sociopath


ETdict.com, Copyright ©