คำแปล psychotic แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ psychotic อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

psychotic แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term psychotic was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does psychotic mean?
The meaning of psychotic .
1. psychotic [noun]
Definition : a person afflicted with psychosis
Synonym : psycho, psychotic person

2. psychotic [adjective]
Definition : characteristic of or suffering from psychosis


ETdict.com, Copyright ©