คำแปล public แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ public อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

public แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. public [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่เป็นของสาธารณะ

2. public [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่รู้กันโดยทั่วไป

3. public [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มหาชน
คำที่เกี่ยวข้อง : สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does public mean?
The meaning of public .
1. public [noun]
Definition : people in general considered as a whole
Synonym : populace, world
ตัวอย่างประโยค
He is a hero in the eyes of the public.

2. public [noun]
Definition : a body of people sharing some common interest
ตัวอย่างประโยค
The reading public.

3. public [adjective]
Definition : not private
open to or concerning the people as a whole
ตัวอย่างประโยค
The public good.
Public libraries.
Public funds.
Public parks.
A public scandal.
Public gardens.
Performers and members of royal families are public figures.

4. public [adjective]
Definition : affecting the people or community as a whole
ตัวอย่างประโยค
Community leaders.
Community interests.
The public welfare.


ETdict.com, Copyright ©