คำแปล puffy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ puffy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

puffy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. puffy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บวม
Synonym : expanded, inflated
คำที่เกี่ยวข้อง : พอง

2. puffy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฟูฟ่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ฟู


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does puffy mean?
The meaning of puffy .
1. puffy [adjective]
Definition : being puffed out
used of hair style or clothing
Synonym : bouffant
ตัวอย่างประโยค
A bouffant skirt.

2. puffy [adjective]
Definition : abnormally distended especially by fluids or gas
Synonym : intumescent, tumescent, tumid, turgid
ตัวอย่างประโยค
Hungry children with bloated stomachs.
He had a grossly distended stomach.
Eyes with puffed (or puffy) lids.
Swollen hands.
Tumescent tissue.
Puffy tumid flesh.

3. puffy [adjective]
Definition : blowing in puffs or short intermittent blasts
Synonym : gusty
ตัวอย่างประโยค
Puffy off-shore winds.
Gusty winds .


ETdict.com, Copyright ©