คำแปล pupil แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pupil อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pupil แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pupil [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นักเรียน
Synonym : student, schoolchild
คำที่เกี่ยวข้อง : เด็กนักเรียน

2. pupil [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลูกตาดำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pupil mean?
The meaning of pupil .
1. pupil [noun]
Definition : a learner who is enrolled in an educational institution
Synonym : educatee, student

2. pupil [noun]
Definition : the contractile aperture in the center of the iris of the eye
resembles a large black dot

3. pupil [noun]
Definition : a young person attending school (up through senior high school)
Synonym : school-age child, schoolchild


ETdict.com, Copyright ©