คำแปล purifier แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ purifier อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

purifier แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. purifier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ใช้ชำระล้าง
Synonym : cleanser


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does purifier mean?
The meaning of purifier .
1. purifier [noun]
Definition : an apparatus for removing impurities


ETdict.com, Copyright ©