คำแปล purify แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ purify อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

purify แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. purify [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บริสุทธิ์
Synonym : refine, disinfect, fumigate
คำที่เกี่ยวข้อง : ไร้มลทิน

2. purify [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้บริสุทธิ์
Synonym : refine, disinfect, fumigate
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ไร้มลทิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does purify mean?
The meaning of purify .
1. purify [verb]
Definition : remove impurities from, increase the concentration of, and separate through the process of distillation
Synonym : distill, make pure, sublimate
ตัวอย่างประโยค
Purify the water.

2. purify [verb]
Definition : make pure or free from sin or guilt
Synonym : purge, sanctify
ตัวอย่างประโยค
He left the monastery purified.

3. purify [verb]
Definition : become clean or pure or free of guilt and sin
ตัวอย่างประโยค
The hippies came to the ashram in order to purify.


ETdict.com, Copyright ©