คำแปล pussy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pussy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pussy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pussy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แมว
Synonym : cat, kitten

2. pussy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่เต็มไปด้วยตุ่มหนอง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pussy mean?
The meaning of pussy .
1. pussy [noun]
Definition : obscene terms for female genitals
Synonym : cunt, puss, slit, snatch, twat

2. pussy [noun]
Definition : informal terms referring to a domestic cat
Synonym : kitty, kitty-cat, puss, pussycat

3. pussy [adjective]
Definition : containing pus
Synonym : purulent
ตัวอย่างประโยค
A purulent wound.


ETdict.com, Copyright ©