คำแปล quad แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ quad อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

quad แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. quad [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
Synonym : quadrangle, quadrate, square
Antonym : circle

2. quad [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
Synonym : quadrat
คำที่เกี่ยวข้อง : แท่งตะกั่ว ชิ้นใหญ่ที่ใช้ในการเรียงพิมพ์

3. quad [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน
Synonym : quadruplet

4. quad [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ประกอบด้วยคน 4 คน
Synonym : quadruplet
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกอบด้วยของ 4 อย่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does quad mean?
The meaning of quad .
1. quad [noun]
Definition : one of four children born at the same time from the same pregnancy
Synonym : quadruplet

2. quad [noun]
Definition : a muscle of the thigh that extends the leg
Synonym : musculus quadriceps femoris, quadriceps, quadriceps femoris

3. quad [noun]
Definition : (printing) a block of type without a raised letter
used for spacing between words or sentences
Synonym : space

4. quad [noun]
Definition : a rectangular area surrounded on all sides by buildings
Synonym : quadrangle


ETdict.com, Copyright ©