คำแปล quotation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ quotation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

quotation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. quotation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่อ้างอิงถึง
Synonym : excerpt, quote, citation, citing
คำที่เกี่ยวข้อง : การอ้าง, คำอ้างอิง, ราคาปัจจุบัน, ราคาตลาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does quotation mean?
The meaning of quotation .
1. quotation [noun]
Definition : a short note recognizing a source of information or of a quoted passage
Synonym : acknowledgment, citation, cite, credit, mention, reference
ตัวอย่างประโยค
The student's essay failed to list several important citations.
The acknowledgments are usually printed at the front of a book.
The article includes mention of similar clinical cases.

2. quotation [noun]
Definition : a passage or expression that is quoted or cited
Synonym : citation, quote

3. quotation [noun]
Definition : a statement of the current market price of a security or commodity

4. quotation [noun]
Definition : the practice of quoting from books or plays etc.
ตัวอย่างประโยค
Since he lacks originality he must rely on quotation.


ETdict.com, Copyright ©