คำแปล rage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเดือดดาล
Synonym : anger, furry
คำที่เกี่ยวข้อง : การแสดงความโกรธแค้น

2. rage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคลั่งไคล้
Synonym : craze, fad
คำที่เกี่ยวข้อง : ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น

3. rage [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงความเดือดดาล
Synonym : bellow

4. rage [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
Synonym : blow up
คำที่เกี่ยวข้อง : ลุกลาม, โหมกระหน่ำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rage mean?
The meaning of rage .
1. rage [noun]
Definition : a feeling of intense anger
Synonym : fury, madness
ตัวอย่างประโยค
Hell hath no fury like a woman scorned.
His face turned red with rage.

2. rage [noun]
Definition : a state of extreme anger
ตัวอย่างประโยค
She fell into a rage and refused to answer.

3. rage [noun]
Definition : something that is desired intensely
Synonym : passion
ตัวอย่างประโยค
His rage for fame destroyed him.

4. rage [noun]
Definition : violent state of the elements
ตัวอย่างประโยค
The sea hurled itself in thundering rage against the rocks.

5. rage [noun]
Definition : an interest followed with exaggerated zeal
Synonym : craze, cult, fad, furor, furore
ตัวอย่างประโยค
He always follows the latest fads.
It was all the rage that season.

6. rage [verb]
Definition : behave violently, as if in state of a great anger
Synonym : ramp, storm

7. rage [verb]
Definition : be violent
as of fires and storms

8. rage [verb]
Definition : feel intense anger
ตัวอย่างประโยค
Rage against the dying of the light!.


ETdict.com, Copyright ©