คำแปล rarity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rarity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rarity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rarity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งหายาก
Synonym : rareness, scarcity
คำที่เกี่ยวข้อง : การหาได้ยาก, การขาดแคลน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rarity mean?
The meaning of rarity .
1. rarity [noun]
Definition : noteworthy scarcity
Synonym : infrequency, rareness

2. rarity [noun]
Definition : a rarified quality
Synonym : low density, tenuity
ตัวอย่างประโยค
The tenuity of the upper atmosphere.

3. rarity [noun]
Definition : something unusual -- perhaps worthy of collecting
Synonym : curio, curiosity, oddity, oddment, peculiarity


ETdict.com, Copyright ©