คำแปล reap แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reap อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reap แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reap [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บเกี่ยว
Synonym : cultivate, harvest
คำที่เกี่ยวข้อง : เก็บเกี่ยวข้าว

2. reap [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ได้รับผลตอบแทน
Synonym : acquire, gain, obtain


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reap mean?
The meaning of reap .
1. reap [verb]
Definition : gather, as of natural products
Synonym : glean, harvest
ตัวอย่างประโยค
Harvest the grapes.

2. reap [verb]
Definition : get or derive
Synonym : draw
ตัวอย่างประโยค
He drew great benefits from his membership in the association.


ETdict.com, Copyright ©