คำแปล recommendation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ recommendation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

recommendation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. recommendation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแนะนำ
Synonym : advocacy, guidance
คำที่เกี่ยวข้อง : การชี้แนะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does recommendation mean?
The meaning of recommendation .
1. recommendation [noun]
Definition : something (as a course of action) that is recommended as advisable

2. recommendation [noun]
Definition : something that recommends (or expresses commendation of) a person or thing as worthy or desirable
Synonym : good word, testimonial

3. recommendation [noun]
Definition : any quality or characteristic that gains a person a favorable reception or acceptance or admission
Synonym : passport
ตัวอย่างประโยค
Her pleasant personality is already a recommendation.
His wealth was not a passport into the exclusive circles of society.


ETdict.com, Copyright ©