คำแปล recovery แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ recovery อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

recovery แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. recovery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
Synonym : restoration, resumption, rehabilitation


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does recovery mean?
The meaning of recovery .
1. recovery [noun]
Definition : return to an original state
ตัวอย่างประโยค
The recovery of the forest after the fire was surprisingly rapid.

2. recovery [noun]
Definition : gradual healing (through rest) after sickness or injury
Synonym : convalescence, recuperation

3. recovery [noun]
Definition : the act of regaining or saving something lost (or in danger of becoming lost)
Synonym : retrieval


ETdict.com, Copyright ©