คำแปล reed แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reed อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reed แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reed [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก
Synonym : papyrus
คำที่เกี่ยวข้อง : อ้อ, กก

2. reed [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขลุ่ย
Synonym : flute, pipe
คำที่เกี่ยวข้อง : ปี่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reed mean?
The meaning of reed .
1. reed [noun]
Definition : tall woody perennial grasses with hollow slender stems especially of the genera Arundo and Phragmites

2. reed [noun]
Definition : United States journalist who reported on the October Revolution from Petrograd in 1917
founded the Communist Labor Party in America in 1919
is buried in the Kremlin in Moscow (1887-1920)
Synonym : john reed

3. reed [noun]
Definition : United States physician who proved that yellow fever is transmitted by mosquitoes (1851-1902)
Synonym : walter reed

4. reed [noun]
Definition : a vibrator consisting of a thin strip of stiff material that vibrates to produce a tone when air streams over it
Synonym : vibrating reed
ตัวอย่างประโยค
The clarinetist fitted a new reed onto his mouthpiece.

5. reed [noun]
Definition : a musical instrument that sounds by means of a vibrating reed
Synonym : beating-reed instrument, reed instrument


ETdict.com, Copyright ©