คำแปล refer แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ refer อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

refer แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. refer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อ้างอิง
Synonym : mention, relevant to
คำที่เกี่ยวข้อง : พาดพิง, กล่าวถึง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does refer mean?
The meaning of refer .
1. refer [verb]
Definition : make reference to
Synonym : advert, bring up, cite, mention, name
ตัวอย่างประโยค
His name was mentioned in connection with the invention.

2. refer [verb]
Definition : be relevant to
Synonym : bear on, come to, concern, have-to doe with, pertain, relate, touch, touch on
ตัวอย่างประโยค
There were lots of questions referring to her talk.
My remark pertained to your earlier comments.

3. refer [verb]
Definition : think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to another
ตัวอย่างประโยค
This plant can be referred to a known species.

4. refer [verb]
Definition : send or direct for treatment, information, or a decision
ตัวอย่างประโยค
Refer a patient to a specialist.
Refer a bill to a committee.

5. refer [verb]
Definition : seek information from
Synonym : consult, look up
ตัวอย่างประโยค
You should consult the dictionary.
Refer to your notes.

6. refer [verb]
Definition : have as a meaning
Synonym : denote
ตัวอย่างประโยค
`multi-' denotes `many' .

7. refer [verb]
Definition : use a name to designate
ตัวอย่างประโยค
Christians refer to the mother of Jesus as the Virgin Mary.


ETdict.com, Copyright ©