คำแปล refining แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ refining อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

refining แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term refining was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does refining mean?
The meaning of refining .
1. refining [noun]
Definition : the process of removing impurities (as from oil or metals or sugar etc.)
Synonym : purification, refinement


ETdict.com, Copyright ©