คำแปล regime แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ regime อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

regime แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. regime [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระบอบการปกครอง
Synonym : management, system


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does regime mean?
The meaning of regime .
1. regime [noun]
Definition : the organization that is the governing authority of a political unit
Synonym : authorities, government
ตัวอย่างประโยค
The government reduced taxes.
The matter was referred to higher authorities.

2. regime [noun]
Definition : (medicine) a systematic plan for therapy (often including diet)
Synonym : regimen


ETdict.com, Copyright ©