คำแปล reimbursement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reimbursement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reimbursement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reimbursement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การชำระเงินคืน
Synonym : compensation, restitution


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reimbursement mean?
The meaning of reimbursement .
1. reimbursement [noun]
Definition : compensation paid (to someone) for damages or losses or money already spent etc.
ตัวอย่างประโยค
He received reimbursement for his travel expenses.


ETdict.com, Copyright ©