คำแปล relegation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ relegation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

relegation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. relegation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขับไล่
Synonym : exclusion
คำที่เกี่ยวข้อง : การไล่ออกไป, การเนรเทศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does relegation mean?
The meaning of relegation .
1. relegation [noun]
Definition : authorizing subordinates to make certain decisions
Synonym : delegating, delegation, deputation, relegating

2. relegation [noun]
Definition : the act of assigning (someone or something) to a particular class or category

3. relegation [noun]
Definition : mild banishment
consignment to an inferior position
ตัวอย่างประโยค
He has been relegated to a post in Siberia.


ETdict.com, Copyright ©