คำแปล reliable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ reliable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

reliable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. reliable [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อถือได้
Synonym : dependable, trustworthy
คำที่เกี่ยวข้อง : ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does reliable mean?
The meaning of reliable .
1. reliable [adjective]
Definition : worthy of reliance or trust
Synonym : dependable
ตัวอย่างประโยค
A reliable source of information.
A dependable worker.

2. reliable [adjective]
Definition : worthy of being depended on
Synonym : dependable, honest, true
ตัวอย่างประโยค
A dependable worker.
An honest working stiff.
A reliable sourcSFLe of information.
He was true to his word.
I would be true for there are those who trust me.

3. reliable [adjective]
Definition : conforming to fact and therefore worthy of belief
Synonym : authentic
ตัวอย่างประโยค
An authentic account by an eyewitness.
Reliable information.


ETdict.com, Copyright ©