คำแปล relocate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ relocate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

relocate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. relocate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ย้ายที่ใหม่
Synonym : move, transpose


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does relocate mean?
The meaning of relocate .
1. relocate [verb]
Definition : become established in a new location
ตัวอย่างประโยค
Our company relocated to the Midwest.

2. relocate [verb]
Definition : move or establish in a new location
ตัวอย่างประโยค
We had to relocate the office because the rent was too high.


ETdict.com, Copyright ©