คำแปล renew แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ renew อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

renew แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. renew [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำใหม่
Synonym : rebuild, redo, remake
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง

2. renew [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มใหม่
Synonym : remake, resume
คำที่เกี่ยวข้อง : เปลี่ยนใหม่

3. renew [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อสัญญา
Synonym : extend, continue
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่ออายุ

4. renew [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนใหม่
Synonym : repair, upgrade
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ่อมแซม

5. renew [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีพลังใหม่
Synonym : refresh, revive
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does renew mean?
The meaning of renew .
1. renew [verb]
Definition : reestablish on a new, usually improved, basis or make new or like new
Synonym : regenerate
ตัวอย่างประโยค
We renewed our friendship after a hiatus of twenty years.
They renewed their membership.

2. renew [verb]
Definition : cause to appear in a new form
Synonym : reincarnate
ตัวอย่างประโยค
The old product was reincarnated to appeal to a younger market.


ETdict.com, Copyright ©