คำแปล report for แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ report for อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

report for แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. report for [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : รายงาน (ความผิด)

2. report for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ประกาศความพร้อมสำหรับ
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกาศแถลง


The term report%for was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©