คำแปล resentment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ resentment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

resentment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. resentment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความไม่พอใจ
Synonym : bitterness, offense, displeasure
คำที่เกี่ยวข้อง : ความขุ่นเคือง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does resentment mean?
The meaning of resentment .
1. resentment [noun]
Definition : a feeling of deep and bitter anger and ill-will
Synonym : bitterness, gall, rancor, rancour


ETdict.com, Copyright ©