คำแปล residual แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ residual อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

residual แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. residual [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเหลืออยู่
Synonym : leftover, remaining, surplus

2. residual [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่เหลืออยู่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does residual mean?
The meaning of residual .
1. residual [noun]
Definition : something left after other parts have been taken away
Synonym : balance, remainder, residue, residuum, rest
ตัวอย่างประโยค
There was no remainder.
He threw away the rest.
He took what he wanted and I got the balance.

2. residual [noun]
Definition : (often plural) a payment that is made to a performer or writer or director of a television show or commercial that is paid for every repeat showing
ตัวอย่างประโยค
He could retire on his residuals.

3. residual [adjective]
Definition : relating to or indicating a remainder
Synonym : residuary
ตัวอย่างประโยค
Residual quantity.


ETdict.com, Copyright ©