คำแปล resonant แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ resonant อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

resonant แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. resonant [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (เสียง) ก้องกังวาน
Synonym : resounding, reverberating, sonorous
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเกิดเสียงก้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does resonant mean?
The meaning of resonant .
1. resonant [adjective]
Definition : characterized by resonance
Synonym : resonating, resounding, reverberating, reverberative
ตัวอย่างประโยค
A resonant voice.
Hear the rolling thunder.

2. resonant [adjective]
Definition : serving to bring to mind
Synonym : evocative, redolent, remindful, reminiscent
ตัวอย่างประโยค
Cannot forbear to close on this redolent literary note.
A campaign redolent of machine politics.


ETdict.com, Copyright ©