คำแปล restaurant แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ restaurant อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

restaurant แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. restaurant [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร้านอาหาร
Synonym : bistro, cafeteria
คำที่เกี่ยวข้อง : ภัตตาคาร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does restaurant mean?
The meaning of restaurant .
1. restaurant [noun]
Definition : a building where people go to eat
Synonym : eatery, eating house, eating place


ETdict.com, Copyright ©