คำแปล revamp แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ revamp อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

revamp แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. revamp [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับปรุงใหม่
Synonym : alter, modify, recondition
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ่อมแซม, แก้ไข

2. revamp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การปรับปรุงใหม่
Synonym : alteration
คำที่เกี่ยวข้อง : การซ่อมแซม, การแก้ไข


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does revamp mean?
The meaning of revamp .
1. revamp [verb]
Definition : to patch up or renovate
repair or restore
ตัวอย่างประโยค
They revamped their old house before selling it.

2. revamp [verb]
Definition : provide (a shoe) with a new vamp
Synonym : vamp
ตัวอย่างประโยค
Revamp my old boots.


ETdict.com, Copyright ©