คำแปล rice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ rice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

rice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. rice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ต้นข้าว

2. rice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เมล็ดข้าว
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้าวสาร

3. rice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตำ (ข้าว)
คำที่เกี่ยวข้อง : บด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does rice mean?
The meaning of rice .
1. rice [noun]
Definition : grains used as food either unpolished or more often polished

2. rice [noun]
Definition : annual or perennial rhizomatous marsh grasses
seed used for food
straw used for paper

3. rice [noun]
Definition : English lyricist who frequently worked with Andrew Lloyd Webber (born in 1944)
Synonym : sir tim rice, timothy miles bindon rice

4. rice [noun]
Definition : United States playwright (1892-1967)
Synonym : elmer leopold rice, elmer reizenstein, elmer rice

5. rice [verb]
Definition : sieve so that it becomes the consistency of rice
ตัวอย่างประโยค
Rice the potatoes.


ETdict.com, Copyright ©