คำแปล ridicule แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ridicule อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ridicule แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ridicule [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เยาะเย้ย
Synonym : laugh at, mock, sneer
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน

2. ridicule [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเยาะเย้ย
Synonym : laughter, mockery, sarcasm
คำที่เกี่ยวข้อง : การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ridicule mean?
The meaning of ridicule .
1. ridicule [noun]
Definition : language or behavior intended to mock or humiliate

2. ridicule [noun]
Definition : the act of deriding or treating with contempt
Synonym : derision

3. ridicule [verb]
Definition : subject to laughter or ridicule
Synonym : blackguard, guy, jest at, laugh at, make fun, poke fun, rib, roast
ตัวอย่างประโยค
The satirists ridiculed the plans for a new opera house.
The students poked fun at the inexperienced teacher.
His former students roasted the professor at his 60th birthday.


ETdict.com, Copyright ©