คำแปล ripper แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ripper อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ripper แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ripper [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งที่ทำให้ฉีกขาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ripper mean?
The meaning of ripper .
1. ripper [noun]
Definition : a murderer who slashes the victims with a knife
ตัวอย่างประโยค
Jack the Ripper was probably a madman.


ETdict.com, Copyright ©