คำแปล ripple แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ripple อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ripple แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ripple [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระเพื่อม
Synonym : popple
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นระลอก

2. ripple [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้กระเพื่อม
Synonym : crinkle, wave
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นระลอก

3. ripple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คลื่นเล็กๆ
Synonym : wave
คำที่เกี่ยวข้อง : คลื่น, ระลอกคลื่นเล็กๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ripple mean?
The meaning of ripple .
1. ripple [noun]
Definition : a small wave on the surface of a liquid
Synonym : riffle, rippling, wavelet

2. ripple [noun]
Definition : (electronics) an oscillation of small amplitude imposed on top of a steady value

3. ripple [verb]
Definition : stir up (water) so as to form ripples
Synonym : cockle, riffle, ruffle, undulate

4. ripple [verb]
Definition : flow in an irregular current with a bubbling noise
Synonym : babble, bubble, burble, guggle, gurgle
ตัวอย่างประโยค
Babbling brooks.


ETdict.com, Copyright ©