คำแปล roar แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ roar อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

roar แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. roar [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คำราม
Synonym : bawl, bellow
คำที่เกี่ยวข้อง : แผดเสียง

2. roar [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หัวเราะลั่น
Synonym : laugh heartily

3. roar [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งเสียงครึกโครม
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเสียงอึกทึก

4. roar [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแผดเสียง
Synonym : ontery, yell
คำที่เกี่ยวข้อง : การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน

5. roar [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหัวเราะลั่น
Synonym : guffaw

6. roar [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงคำราม
Synonym : bawl

7. roar [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงครึกโครม
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงโครมครืน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does roar mean?
The meaning of roar .
1. roar [noun]
Definition : a deep prolonged loud noise
Synonym : boom, roaring, thunder

2. roar [noun]
Definition : a very loud utterance (like the sound of an animal)
Synonym : bellow, bellowing, holla, holler, hollering, hollo, holloa, roaring, yowl
ตัวอย่างประโยค
His bellow filled the hallway.

3. roar [noun]
Definition : the sound made by a lion

4. roar [verb]
Definition : make a loud noise, as of wind, water, or vehicles
Synonym : howl
ตัวอย่างประโยค
The wind was howling in the trees.
The water roared down the chute.

5. roar [verb]
Definition : utter words loudly and forcefully
Synonym : thunder
ตัวอย่างประโยค
`Get out of here,' he roared.

6. roar [verb]
Definition : emit long loud cries
Synonym : howl, ululate, wail, yaup, yawl
ตัวอย่างประโยค
Wail in self-pity.
Howl with sorrow.

7. roar [verb]
Definition : act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way
ตัวอย่างประโยค
Desperadoes from the hills regularly roared in to take over the town.

8. roar [verb]
Definition : make a loud noise, as of animal
Synonym : bellow
ตัวอย่างประโยค
The bull bellowed.

9. roar [verb]
Definition : laugh unrestrainedly and heartily
Synonym : howl


ETdict.com, Copyright ©