คำแปล sales pitch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sales pitch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sales pitch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term sales pitch was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sales pitch mean?
The meaning of sales pitch .
1. sales pitch [noun]
Definition : promotion by means of an argument and demonstration
Synonym : pitch, sales talk


ETdict.com, Copyright ©