คำแปล salute แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ salute อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

salute แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. salute [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คำนับ
Synonym : honor
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์

2. salute [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คำนับ
Synonym : honor
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์

3. salute [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สดุดี
Synonym : commemorate, compliment, praise
Antonym : denounce
คำที่เกี่ยวข้อง : ยกย่อง

4. salute [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สดุดี
Synonym : commemorate, compliment, praise
Antonym : denounce
คำที่เกี่ยวข้อง : ยกย่อง

5. salute [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กล่าวต้อนรับ
Synonym : greet, welcome
Antonym : farewell
คำที่เกี่ยวข้อง : ทักทาย

6. salute [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กล่าวต้อนรับ
Synonym : greet, welcome
Antonym : farewell
คำที่เกี่ยวข้อง : ทักทาย

7. salute [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำความเคารพ
Synonym : eulogy, salute
คำที่เกี่ยวข้อง : การแสดงวันทยาหัตถ์

8. salute [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พิธีสดุดี
คำที่เกี่ยวข้อง : ีการยิงสลุต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does salute mean?
The meaning of salute .
1. salute [noun]
Definition : an act of honor or courteous recognition
Synonym : salutation
ตัวอย่างประโยค
A musical salute to the composer on his birthday.

2. salute [noun]
Definition : a formal military gesture of respect
Synonym : military greeting

3. salute [noun]
Definition : an act of greeting with friendly words and gestures like bowing or lifting the hat

4. salute [verb]
Definition : propose a toast to
Synonym : drink, pledge, toast, wassail
ตัวอย่างประโยค
Let us toast the birthday girl!.
Let's drink to the New Year.

5. salute [verb]
Definition : greet in a friendly way
ตัวอย่างประโยค
I meet this men every day on my way to work and he salutes me.

6. salute [verb]
Definition : express commendation of
ตัวอย่างประโยค
I salute your courage!.

7. salute [verb]
Definition : become noticeable
ตัวอย่างประโยค
A terrible stench saluted our nostrils.

8. salute [verb]
Definition : honor with a military ceremony, as when honoring dead soldiers

9. salute [verb]
Definition : recognize with a gesture prescribed by a military regulation
assume a prescribed position
Synonym : present
ตัวอย่างประโยค
When the officers show up, the soldiers have to salute.


ETdict.com, Copyright ©