คำแปล satisfactory แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ satisfactory อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

satisfactory แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. satisfactory [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าพอใจ
Synonym : gratifying, rewarding, satisfying, useful
Antonym : dissatisfactory
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ

2. satisfactory [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เพียงพอ
Synonym : adequate, enough, sufficient


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does satisfactory mean?
The meaning of satisfactory .
1. satisfactory [adjective]
Definition : giving satisfaction
ตัวอย่างประโยค
Satisfactory living conditions.
His grades were satisfactory.

2. satisfactory [adjective]
Definition : meeting requirements
Synonym : acceptable
ตัวอย่างประโยค
The step makes a satisfactory seat.


ETdict.com, Copyright ©