คำแปล satisfied แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ satisfied อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

satisfied แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

satisfied (verb) : satisfy
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. satisfied [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พอใจ
Synonym : happy, contented, gratified
คำที่เกี่ยวข้อง : ถูกใจ

2. satisfied [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งชดเชยให้
Synonym : compensated
คำที่เกี่ยวข้อง : ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does satisfied mean?
The meaning of satisfied .
1. satisfied [adjective]
Definition : filled with satisfaction
ตัวอย่างประโยค
A satisfied customer.

2. satisfied [adjective]
Definition : allayed
Synonym : quenched, slaked
ตัวอย่างประโยค
His thirst quenched he was able to continue.


ETdict.com, Copyright ©