คำแปล saw แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ saw อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

saw แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

saw (verb) : see
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. saw [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เลื่อย

2. saw [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สุภาษิตโบราณ
Synonym : proverb, saying
คำที่เกี่ยวข้อง : คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์

3. saw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลื่อย

4. saw [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เลื่อยตัดออก

5. saw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 ของ see


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does saw mean?
The meaning of saw .
1. saw [noun]
Definition : a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people
Synonym : adage, byword, proverb

2. saw [noun]
Definition : hand tool having a toothed blade for cutting

3. saw [noun]
Definition : a power tool for cutting wood
Synonym : power saw, sawing machine

4. saw [verb]
Definition : cut with a saw
ตัวอย่างประโยค
Saw wood for the fireplace.


ETdict.com, Copyright ©