คำแปล scape แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ scape อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

scape แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. scape [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : ทิวทัศน์
คำที่เกี่ยวข้อง : วิว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does scape mean?
The meaning of scape .
1. scape [noun]
Definition : erect leafless flower stalk growing directly from the ground as in a tulip
Synonym : flower stalk

2. scape [noun]
Definition : (architecture) upright consisting of the vertical part of a column
Synonym : shaft


ETdict.com, Copyright ©