คำแปล scenario แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ scenario อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

scenario แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. scenario [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงการ
Synonym : plan
คำที่เกี่ยวข้อง : แผนการ

2. scenario [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทภาพยนตร์
Synonym : plot, outline, script
คำที่เกี่ยวข้อง : บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does scenario mean?
The meaning of scenario .
1. scenario [noun]
Definition : an outline or synopsis of a play (or, by extension, of a literary work)

2. scenario [noun]
Definition : a setting for a work of art or literature
ตัวอย่างประโยค
The scenario is France during the Reign of Terror.

3. scenario [noun]
Definition : a postulated sequence of possible events
ตัวอย่างประโยค
Planners developed several scenarios in case of an attack.


ETdict.com, Copyright ©