คำแปล schema แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ schema อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

schema แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term schema was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does schema mean?
The meaning of schema .
1. schema [noun]
Definition : an internal representation of the world
an organization of concepts and actions that can be revised by new information about the world
Synonym : scheme

2. schema [noun]
Definition : a schematic or preliminary plan
Synonym : outline, scheme


ETdict.com, Copyright ©