คำแปล schoolfellow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ schoolfellow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

schoolfellow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. schoolfellow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพื่อนที่โรงเรียน
Synonym : schoolmate


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does schoolfellow mean?
The meaning of schoolfellow .
1. schoolfellow [noun]
Definition : an acquaintance that you go to school with
Synonym : class fellow, classmate, schoolmate


ETdict.com, Copyright ©