คำแปล seagull แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ seagull อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

seagull แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. seagull [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกนางนวล
Synonym : gull


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does seagull mean?
The meaning of seagull .
1. seagull [noun]
Definition : mostly white aquatic bird having long pointed wings and short legs
Synonym : gull, sea gull


ETdict.com, Copyright ©