คำแปล sector แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sector อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sector แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sector [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม)
Synonym : section, segment
คำที่เกี่ยวข้อง : กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม)

2. sector [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร)
Synonym : subdivision, division, area, command
คำที่เกี่ยวข้อง : เขตรับผิดชอบของทหาร

3. sector [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต)
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์

4. sector [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งออกเป็นส่วนๆ
Synonym : divide, separate
คำที่เกี่ยวข้อง : แยก, ซอย, แบ่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sector mean?
The meaning of sector .
1. sector [noun]
Definition : a plane figure bounded by two radii and the included arc of a circle

2. sector [noun]
Definition : a social group that forms part of the society or the economy
ตัวอย่างประโยค
The public sector.

3. sector [noun]
Definition : a particular aspect of life or activity
Synonym : sphere
ตัวอย่างประโยค
He was helpless in an important sector of his life.

4. sector [noun]
Definition : the minimum track length that can be assigned to store information
unless otherwise specified a sector of data consists of 512 bytes

5. sector [noun]
Definition : a portion of a military position

6. sector [noun]
Definition : measuring instrument consisting of two graduated arms hinged at one end


ETdict.com, Copyright ©