คำแปล select แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ select อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

select แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. select [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คัดเลือก
Synonym : choose, decide for, elect, pick
คำที่เกี่ยวข้อง : เลือก, คัด, เลือกสรร, สรรหา

2. select [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีเลิศ
Synonym : first-class, exclusive, privileged, superior
คำที่เกี่ยวข้อง : ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง

3. select [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งได้รับการคัดเลือก
Synonym : chosen, picked
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งผ่านการเลือกสรร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does select mean?
The meaning of select .
1. select [verb]
Definition : pick out, select, or choose from a number of alternatives
Synonym : choose, pick out, take
ตัวอย่างประโยค
Take any one of these cards.
Choose a good husband for your daughter.
She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her.

2. select [adjective]
Definition : of superior grade
Synonym : choice, prime, prize, quality
ตัวอย่างประโยค
Choice wines.
Prime beef.
Prize carnations.
Quality paper.
Select peaches.

3. select [adjective]
Definition : selected or chosen for special qualifications
Synonym : blue-ribbon
ตัวอย่างประโยค
The blue-ribbon event of the season.


ETdict.com, Copyright ©